Categories
Anime Blog

Vấn đề gia công phần mềm: 'Dahlia in Bloom' được hoạt hình ở Bắc Triều Tiên?

Gia công phần mềm đã trở thành một phần quan trọng của ngành công nghiệp anime, và mặc dù trông có vẻ không phải là một vấn đề lớn nhưng thực tế thực tế là vậy. Tình cờ là một công việc gia công như vậy lại kết thúc ở Bắc Triều Tiên. Công ty sản xuất 'Dahlia in Bloom: Crafting a Fresh Start With Magical Tools' đã gặp rắc rối […]