Categories
Anime Blog My Hero Academia

Danh sách tất cả các tập phim My Hero Academia mùa 7 và nơi xem chúng

Chúng ta đang đi đến hồi kết của cuộc chiến anh hùng lớn khi nó cuối cùng cũng bắt đầu diễn ra trong phần 7 của My Hero Academia. Sau quá trình xây dựng thành công đã được thiết lập ở phần trước, với những khoảnh khắc quan trọng trong câu chuyện kể về trận chiến đơn độc của Deku dẫn đến việc anh ấy cũng được bạn bè cứu […]